Varige løsninger
DILE®
DILE®

En fuge som varer

DILE® fuger

DILE® fugemasse kleber og er elastisk, dette gir stabile steindekker som krever minimalt vedlikehold.

Bildet viser en fersk fuge som ikke er avstrødd.

Steinen i fokus!

Et steinbelegg et er håndverk som fortjener en god varig fuge. Med DILE® i fugene vil steinbelegget ligge stabilt i alle typer miljø, steinen kommer tydelig frem spesielt med en mørk fugemasse. Lyse og fargede masser tilbys også.

Farger og varianter

  • DILE® kan i prinsippet fås i alle farger.
  • Løsninger for smale eller brede fuger.
  • Drenerende eller tette fuger.
DILE® fuger

Er du arkitekt, rådgiver eller entreprenør og har spørsmål om hva som er mulig?

Ta kontakt. Vi kan svare på tekniske spørsmål.

Materialet

Bitumen

Bitumen er et råstoff med lang historie. Man kan se på bitumen som et flytende og fast byggemateriale samtidig, ganske utrolig! Mesteparten av bitumen som anvendes i Norge kommer fra oljeraffinering i land som har tykk olje. Bitumen fremkommer også naturlig.

De fleste er mest kjent med bitumen i asfalt som er det svarte bindemiddelet. Bitumen blir brukt til isolasjon og tetning på bygninger som faste plater, takbelegg eller som lim.

Vår teknologi er partikkelbasert, derfor er det mulig å bruke bitumen som lim uten å varme den opp. Dette er revolusjonerende. Ved å eliminere varm håndtering av bitumen gjør man håndteringen av byggematerialer enkel og mindre brannfarlig. Bindemiddelet bitumen kleber seg til steinen, slik at fugen sitter - lenge. Fugen kan spyles, kostes og skrapes uten at den forsvinne

Stein

Stein er et kjærkommet byggemateriale. Europas historiske byer er bygget med stein i vakre farger og med unike egenskaper. Steindekker har en enorm slitestyrke, men de kommer med noen bygge utfordringer. Man ønsker ikke at steinene skal skyve seg opp, ned eller til sidene. Store granittheller kan sprekke og mindre stein kan løsne helt.

Steinen i DILE® har en viktig stabiliserende funksjon. Steinen i DILE® Drenerende har både stabiliserende og drenerende funksjon. Derfor tilbyr GIND ens graderte fugemasser i ulike fraksjoner.

I asfalt har man ulik størrelse på steinkorn. Normalt ønsker man store steiner der hvor slitasjen er størst. Med et dekke av Naturstein og DILE® får man i pose og sekk, et vakkert og varig dekke.

Zetlitz gate

Introduksjonskurs

Vi bryr oss om hver stein og har stor respekt for godt håndverk. I tillegg opplever vi stor nysgjerrighet rundt selve produktet og utlegging.

Ta kontakt med oss for mer kursinformasjon.

Følg oss på LinkedIn for oppdateringer