top of page

Om GIND

GIND er en norsk utvikler og produsent av byggevarer til bygulv og vei.  GIND er et spinn-off selskap fra  Universitetet i Stavanger. 

Mål:  Vårt oppdrag er å skape innovative, kvalitetsmessige løsninger til dekker. Vi skal legge tilrette for nøysomt forbruk, reparasjon slik at vi kan ta vare på økosystemet og skape byer som er mer areal effektive. Igjennom våre løsninger legger vi også tilrette for at byggebransjen når sine klimamål.

Visjon: Hos GIND forstår vi ikke bare de eksisterende problemene i byene dypt, men ser også veien til deres løsning gjennom innovasjon. Vår visjon er fremtidens byer, som forener skjønnhet, miljøvennlighet og sikkerhet, og skaper det ideelle rommet for alle generasjoner.


Bakgrunn: GIND ble grunnlagt som et resultat av det innovative arbeidet til ingeniør John C. Grønli og hans datter Siri G. Grønli. Det startet i 2006 hvor Statens vegvesen, konsulenter og entreprenører henvendte seg til John Grønli, en erfaren asfaltindustrispesialist og foreleser ved Universitetet i Stavanger, for å utvikle en bitumenbasertfugemasse for brostein.​

I dag er prosjektet er finansiert delvis av Innovasjon Norge. Under ledelse av John og Siri etablerte selskapet et pilotanlegg og begynte å produsere innovative fugemasseprodukter for veier og urbane gulv som samsvarer med forpliktelsen til bærekraft og miljøvennlighet for fremtidige generasjoner.

Vårt team

John C. Grønli

Hanna Melnyk

Siri G. Grønli

CEO
siri.galland.gronli@gind.no
+4747640774

Shweta Aggarwal

Knut Molaug

Styreleder      

Anastasiia Paliuta

Kundekonsulent

a.p@gind.no

STØTTET AV OG I SAMARBEID MED:

Stavanger kommune
Universitetet i Stavanger
Sandnes kommune
Innovasjon Norge
Statens Vegvesen
bottom of page