Varige løsninger

DILE® - Fast

Fast fugemasse

Stabiliserende masse best egnet for godt feste og støtte til steinene. Lagene fungerer sammen ved ulike temperaturer da hulrommene opptar volumendringer og spenninger. Fast kan derfor drenere noe.

  • Rask utleggingsprosess
  • Fugen tar bevegelse som kommer av temperatur endringer tilpasset klima
  • Minimalt med grobunn for ugress
  • Minimalt vedlikehold, Flere rengjøringsmuligheter
  • Beregnet for bil og buss