Varige løsninger

DILE® - Drenerende

Drenerende fugemasse

Fugen er drenerende slik at overvann kan renne ned i underliggende masser. Med DILE® Drenerende kan man bygge blå-grønne dekker. Legg naturstein med vekster som er stabile for kjøretøy.

  • Rask utleggingsprosess
  • Fugen tar bevegelse som kommer av temperatur endringer tilpasset klima
  • Porøs, flere hulrom for grobunn til vekster
  • Fugene kan rengjøres for vekster uten at fugemasse forsvinner
  • Beregnet for bil og buss