top of page

Klima og Miljø

GIND skaper bærekraftige løsninger for urbane gulv og veier som bidrar til grønnere byer og støtter byggebransjen i å nå klimamålene.Biogene bindemidler

BIO-DILE er et produkt som er laget av gjenbrukte materialer og biogene bindemidler som har negativt CO2-utslipp. GIND forvalter gjenbruks masser om til høykvalitets fugeløsninger . Slik bidrar bruk av BIO-DILE til å redusere konstruksjonens miljøpåvirkning. 

Redusere utslipp

GIND tilbyr alltid produkter med mest mulig kortreiste gjenvunnede masser. 

Reduserte vedlikeholdsbehov

De holdbare egenskapene til DILE Fugemasse betyr at strukturer og overflater forseglet, krever mindre vedlikehold over tid. Redusert vedlikehold sparer ikke bare ressurser, men senker også den miljømessige påvirkningen knyttet til pågående reparasjons- og vedlikeholdsaktiviteter.


Lang levetid 

DILE Fugemasse, som er en høykvalitets fugemasse, er utviklet for lang varighet. Når den brukes i byggeprosjekter, kan den bidra til å forlenge levetiden til strukturer og overflater. Denne lang levetid reduserer behovet for hyppige reparasjoner eller utskiftninger, og minimerer dermed forbruket av materialer og avfall.

Håndtering av overvann

 Vann trenger ikke igjennom DILE Fugemasse. Derfor designer vi våre drenerende løsninger ved å gi plass til vannet på en naturlig måte.

bottom of page